Valik tehtud töödest

Arvutused on spekulatiivsed ning sõltuvad asukoha järgsest 30 aasta keskmisest kliimast ja kliendilt saadud objekti kohasest infost.
Tasuvuse arvutamisel oleme arvutuse ülesehitanud keskmise elektrihinnaga 0.11 EUR/kWh ning kütteõliga võrreldes 1 EUR/liiter.

Kampaania tingimused

- Sooduspakkumine kehtib kuni 31. detsembrini 2014.

- Sooduspakkumine kehtib GROEN HOLDING OÜ poolt müüdavatele maasoojuspumpadele.

- Soodustuse suuruseks on -30% tavahinnast.

- Soodustust saavad kasutada kõik, kes küsivad Priimast hinnapakkumist enne 31. detsembrit 2014.

- GROEN HOLDING OÜ on õigus sooduspakkumise tingimusi kampaania perioodil muuta.

Pieprasi piedāvājumu ×
×
×
×

Õhk/õhksoojuspumbad

Pieprasi papildinformāciju

×
×
×
×