Maasoojuspumba soojustegur - Priima

Maasoojuspumba soojustegur

44

Soojuspump on seda tõhusam, mida suurem on tema kasutegur. Soojuspumba tõhusust väljendab soojuspumba soojustegur (COP – Coefficient of Performance ). COP näitab, mitu korda annab seade rohkem soojusenergiat võrreldes kulutatud elektrienergiaga. Näiteks soojustegur 3 (COP=3) näitab, et soojuspump annab kulutatava elektrienergiaga võrreldes kolm korda rohkem soojusenergiat. Üle kahe kolmandiku soojusenergiast saadakse n-ö tasuta saadaolevast  soojusallikast (selleks on nt maapind, õhk, veekogu jne). Seega sõltub soojuspumba kasutegur maja energiavajadusest: mida suurem on energiavajadus, seda suurem on ka kasutegur.

Soojuspumpade efektiivsusnäitajana kasutatakse veel aastast soojustegurit (SPF – Seasonal Performance Factor). SPF on aasta (hooaja) jooksul toodetud soojusenergia suhe kulutatud energiasse. See näitaja annab parema ülevaate soojuspumba võimekusest pikema perioodi vältel.

Maasoojuspump on seda efektiivsem ja soojustegur on seda kõrgem, mida väiksem on temperatuuride vahe primaarringi (s.o maapõu ning sealt ammutatav soojusenergia) ning sekundaarringi (s.o küttevee pealevoolu temperatuur) vahel.

Kampaania tingimused

- Sooduspakkumine kehtib kuni 31. detsembrini 2014.

- Sooduspakkumine kehtib GROEN HOLDING OÜ poolt müüdavatele maasoojuspumpadele.

- Soodustuse suuruseks on -30% tavahinnast.

- Soodustust saavad kasutada kõik, kes küsivad Priimast hinnapakkumist enne 31. detsembrit 2014.

- GROEN HOLDING OÜ on õigus sooduspakkumise tingimusi kampaania perioodil muuta.

Küsi pakkumist ×
×
×
×

Õhk/õhksoojuspumbad

Küsi lisainfot

×
×
×
×